KX-T206

Cena:
225 €
2 PTT linije i do 6 lokalnih priključaka. Priključak za jedan sistemski aparat. Automatsko prepoznavanje poziva za telefaks. Direktan pristup sistemu (DISA). Interfonski priključak. Programabilne restrikcije. Transfer poziva. Preusmeravanje poziva. Individualni interkom. Sistemsko brzo biranje. Karakteristično zvono. 3-smerna konferens veza. Zaštita modemske veze. Funkcija "Ne uznemiravaj". Fleksibilno dodeljivanje funkcije zvona. Ponavljanje poslednjeg biranog broja. Direktan spoj na liniju prilikom nestanka struje. Tonsko / pulsno biranje. Opciona oprema: uređaj za kontrolu ulaznih vrata (interfon) KX-TA 30865.

KX-TEA308CE

Cena:
293 €
Analogni telefonski sistem sa 3CO linije i 8 lokala (hibridnih). 3 nivoa automatskog prijema sa Voice procesing sistemom. DISA (Direct Inward System Access) sa porukama. Ugrađen Voice Message (BV). Displej sa identifikacijom poziva na SLT i APT. Fleksibilan servis za SMS poruke. UCD (Uniform Call Distribution) sa porukama. Otvaranje vrata/interface za vrata. Ugrađen interface za bateriju kao zaštita od nestanka struje.

KX-TEM824CE

Cena:
541 €
Osnovna konfiguracija 6/16 - naslednik modela KX-TA616. Mogućnost proširenja do 8 CO linija i 24 lokala. Automatski prijem poziva do trećeg nivoa uz funkciju glasovnog vodiča. DISA (Direktan unutrašnji pristup sistemu) uz poruku. Integrisana funkcija glasovnih poruka (BV). Prikaz informacije o sagovorniku na ekranu SLT i APT uređaja. Fleksibilno SMS rutiranje. Intuitivno prilagođavanje i održavanje. UCD (ravnomerna raspodela poziva) sa porukom. Funkcija interfona, uređaj za otvaranje vrata.

KX-TES824CE

Cena:
292 €
Osnovna konfiguracija 3/8 - naslednik modela KX-TA308. Mogućnost proširenja do 8 CO linija i 24 lokala. Automatski prijem poziva do trećeg nivoa uz funkciju glasovnog vodiča. DISA (Direktan unutrašnji pristup sistemu) uz poruku. Integrisana funkcija glasovnih poruka (BV). Prikaz informacije o sagovorniku na ekranu SLT i APT uređaja. Fleksibilno SMS rutiranje. Intuitivno prilagođavanje i održavanje. UCD (ravnomerna raspodela poziva) sa porukom. Funkcija interfona, uređaj za otvaranje vrata.

KX-TDA15CE

Cena:
614 €
Maksimalno 8 CO linija i 16 lokala.

KX-TDA30CE

Cena:
559 €
Hibridni IP PBX sistem. Maksimalno 8 CO linija i 28 lokala.

KX-TDA100CE

Cena:
500 €
Hibridni IP PBX sistem. Kapaciteta 64 CO linija i 64/128 lokala.
1|2|Tel:fax: (023) 510-774, Brigadira Ristica 2A, Zrenjanin
design: orangeteam