BIBO

Cena:
15 €
Stoni telefonski aparat sa CID - Caller ID funkcijom (prikaz broja s kojeg dolazi poziv na displeju). Displej za broj pozivaoca, datum i vreme kad je poziv primljen. 99 memorija za dolazne pozive. 46 memorija za za odlazne birane brojeve + redial – 1 - zadnji birani broj. Samo tonsko biranje. Dostupne boje: black, red, blue i white.

BRIO

Cena:
11 €
Stoni telefonski aparat (providna plastika). Redial – 1 - zadnji birani broj. Tonsko i impulsno biranje. Dostupne boje: blue, red, orange i violet.

DOLPHIN

Cena:
9 €
Stoni telefonski aparat. Redial – 1 - zadnji birani broj. Samo tonsko biranje. Dostupne boje: silver blue, silver red, silver black, silver white.

Kenoby CID

Cena:
16 €
Stoni telefon sa identifikatorom dolaznog poziva (Caller ID). LCD ekran u tri reda – 12 mesta za prikaz telefonskog broja. Prikaz trenutnog vremena i datuma. Merač vremena provedenog u razgovoru. 80 memorijskih mesta za dolazne pozive. REDIAL: ponavljanje biranja zadnjeg biranog broja. Mogućnost podešavanja jačine zvona u dva nivoa. Pauza i Flash taster. Tonsko biranje (Aparat ne radi na starim centralama). Stona ili zidna montaža. Boje: bordo, siva, crna i bela.

KENOBY

Cena:
12 €
Telefonski aparat za stonu ili zidnu montažu sa funkcijama: Redial: 1 - zadnji birani broj, biranje: tonsko ili pulsno biranje. Dostupne boje: crna, siva, crvena, zelena i  žuta.

BRAVO

Cena:
21 €
Stoni telefon sa velikim tasterima. Telefonskih memorija – 3 + 10,  Redial: 1 - zadnji birani broj, Biranje: samo tonsko biranje, Dostupne boje: dark silver.  
Tasteri su izuzetno veliki, a i displej prikazuje velike cifre. Prilikom poziva, na ekranu se ispisuje telefonski broj onoga ko vas zove (kao na mobilnom telefonu). Takođe, ukoliko trenutno niste u mogućnosti da se javite, telefon "pamti" sve propuštene pozive. Propuštene pozive naknadno možete pregledati i pritiskom na jedno dugme pozvati bilo koji od njih. Ekran se napaja pomoću tri AAA baterije (baterije ne ulaze u komplet - mogu se dodatno naručiti na dnu ove stranice).Telefon može da radi samo na centralama koje podržavaju tonsko biranje (ne radi na starim centralama). U stanju mirovanja ekran pokazuje trenutno vreme i datum a za vreme razgovora beleži njegovu dužinu trajanja. Izrađen je od kvalitetne plastike. Paket sadrži telefon i telefonski kabl, garantni list i detaljno uputstvo na srpskom jeziku.

 

BRAVO LCD

Cena:
28 €
Veliki tasteri, velik vertikalno podesiv displej sa pozadinskim plavim osvetljenjem, spikerfon. Caller ID - identifikacija broja pozivaoca s memorijom za 199 brojeva. Telefonski imenik (ime i broj) sa 99 mesta. Dva tastera s memorijama za direktno pozivanje + 12 tastera za indirektno pozivanje. Baby call - uključivanjem ove funkcije telefon pritiskom na bilo koji taster zove samo jedan prethodno programiran broj telefona. Redial - memorija za 16 zadnjih biranih brojeva. Automatski Redial - telefon sam raskida vezu i ponavlja biranje broja sve dok se veza ne uspostavi, ili dok korisnik ne odustane od pozivanja. ELEKTRONSKA BRAVICA - telefon poseduje bravicu i ključić kojim može da se zaključa i da se spreči biranje svih brojeva. Biranje: samo tonsko.

1|2|Tel:fax: (023) 510-774, Brigadira Ristica 2A, Zrenjanin
design: orangeteam