Euroset 5005

Cena:
23 €
Osnovni model stonog telefona. Mogućnost tonskog i pulsnog biranja. Mogućnost podešavanja jačine zvona.Dugme za ponovno biranje.Memorija za 4+10 telefonskih brojeva za brzo biranje.Mogućnost montaže na zid.

Euroset 5010

Cena:
27 €
Osnovni model stonog telefona. Mogućnost tonskog i pulsnog biranja. Mogućnost podešavanja jačine zvona. Dugme za ponovno biranje. Memorija za 20 telefonskih brojeva za brzo biranje. Baby poziv. Zaključavanje tastature. Mogućnost montaže na zid. 

Euroset 5020

Cena:
48 €
Jednoredni numerički monohromatski ekran sa prikazom sata i dužine trajanja poziva.  Mogućnost tonskog i pulsnog biranja. Mogućnost podešavanja jačine zvona. Dugme za ponovno biranje. Imenik za 20 telefonska broja, brzo biranje. Memorija za 5 pozvanih brojeva. Razgovor slobodnih ruku. Poziv na čekanju. Prosleđivanje poziva. bez provere,kada je zauzeto,kada nema odgovora. Muzika dok je poziv na čekanju.  
Melodije 10, sa regulacijom jačine. Mogućnost zaključavanje telefona.

Euroset 2005

Osnovni model stonog telefona. Mogućnost tonskog i pulsnog biranja. Mogućnost podešavanja jačine zvona. Dugme za ponovno biranje. Memorija za 3+10 telefonskih brojeva za brzo biranje. Mogućnost montaže na zid.

Euroset 2010

Osnovni model stonog telefona. Mogućnost tonskog i pulsnog biranja. Mogućnost podešavanja jačine zvona. Dugme za ponovno biranje. Memorija za 20 telefonskih brojeva za brzo biranje. Zaključavanje tastature. Mogućnost montaže na zid.
 

 


Euroset 2015

Cena:
44 €
Jednoredni numerički monohromatski ekran. Mogućnost tonskog i pulsnog biranja. 
Mogućnost podešavanja jačine zvona. Dugme za ponovno biranje. Imenik za 32 telefonska broja, brzo biranje. Memorija za 5 pozvanih brojeva. Poziv na čekanju. 
Prosleđivanje poziva bez provere,kada je zauzeto,kada nema odgovora. Muzika dok je poziv na čekanju. Zvučnik sa regulacijom jačine. Melodije 7+10, sa regulacijom jačine. Dugme za zaključavanje tastature.


Euroset 2020

Jednoredni numerički monohromatski ekran sa prikazom sata i dužine trajanja poziva.  Mogućnost tonskog i pulsnog biranja. Mogućnost podešavanja jačine zvona. Dugme za ponovno biranje. Imenik za 20 telefonska broja, brzo biranje. Memorija za 5 pozvanih brojeva. Poziv na čekanju. Prosleđivanje poziva bez provere, kada je zauzeto, kada nema odgovora. Muzika dok je poziv na čekanju. Melodije 10, sa regulacijom jačine. Mogućnost zaključavanje telefona.   
1|Tel:fax: (023) 510-774, Brigadira Ristica 2A, Zrenjanin
design: orangeteam