KX-TS500

Cena:
12 €
Izbor 5 boja. Elektro podešavanje jačine tona. Tajm fleš. Podešavanje zvona u tri koraka. Podešavanje ton/puls. Ponovno pozivanje zadnjeg broja. Kačenje na zid.

KX-TSC11FXW

Cena:
36 €
Identifikacija poziva. 50 memorija identifikacije poziva. 50 memorija za brzo pozivanje. Ponovno pozivanje sa memorijom. Dvo linijski LCD sa satom. Taster za navigaciju. Limitator razgovora. Pozivanje prostim dodirom.

KX-T2371

Cena:
23 €
NTEGRISANI TELEFONSKI SISTEM. Jedna linija. DATA PORT. 13 memorija za brzo pozivanje. Poziv zadnjeg broja. Identofokator zvona. Taster za pauzu.
Ton/Puls podešavanje. Kačenje na zid. Identifikator zvona. Težina: 0.6kg.

KX-T2373

Cena:
36 €
INTEGRISANI TELEFONSKI SISTEM. Spikerfon. Slušalice opciono. 10 memorija za brzo pozivanje. Data port sa ulazom za slušalice. Timed flash programiranje. Brava za sprečavanje poziva. Limitator razgovora. Identifikator zvona. Tri vrste zvona. Kačenje na zid. Težina: 0.6kg.

KX-T2375

Cena:
43 €
INTEGRISANI TELEFONSKI SISTEM. Displej sa 6 cifara i satom. Spikerfon.
Slušalice opciono. 10 memorija za brzo pozivanje. Data port sa ulazom za slušalice.
Timed flash programiranje. Brava za sprečavanje poziva. Limitator razgovora.
Auto-pauza. Čekanje poziva uz muziku. Identifikator zvona. Tri vrste zvona. Kačenje na zid. Težina: 0.6kg.

KX-T2378

Cena:
79 €
INTEGRISANI TELEFONSKI SISTEM SA IDENTIFIKACIJOM POZIVA.
Spikerfon. Konferencija na tri načina. Slušalice opciono. 30 memorija identifikacije poziva. 20 memorija za brzo pozivanje. Data port sa ulazom za slušalice. Timed flash programiranje. Brava za sprečavanje poziva. Limitator razgovora. Čekanje poziva uz muziku. Različita zvona za tel. linije. Tri vrste zvona. Kačenje na zid. Težina: 1.3kg.

KX TMC40YGW

Cena:
77 €
Telefon sa identifikacijom poziva i digitalnom sekretaricom.Vreme snimanja poruka 15 minuta. LCD displej sa tri linije i casovnikom. Mogucnost poziva pritiskom na jedan taster (3 memorije). 50 memorija identifikacije poziva. 50 memorija za direktno biranje. 20 memorija za ponovno biranje. Zakljucavanje poziva. Zakljucavanje broja
Navigator taster. Dimenzije: 171X222X189 mm, Tezina 680 grama. Boja bela.
1|Tel:fax: (023) 510-774, Brigadira Ristica 2A, Zrenjanin
design: orangeteam