O nama

Napredak i liderstvo

Osnovna delatnost Amido Group-a je prodaja, montaža i servis telekomunikacionih ure?aja, opreme i usluga svetskih proizvo?a?a i mobilnih operatera, prodaja i montaža video nadzora, prodaja i ugradnja protivpožarne opreme i centrala, SOS centrala, alarmnih centrala, kontrola radnog vremena.

Naša vizija je da zaokružimo, i zadovoljimo sve potrebe u oblasti telekomunikacije i telekomunikacione opreme. Obezbediti klijentima najkvalitetnije telekomunikacione ure?aje, kvalitetnu uslugu, servis i tehni?ku podršku.

Naš cilj je obezbediti kvalitetne proizvode, ljubaznu uslugu, profesionalnu podršku i proširivanje liste zadovoljnih kupaca što se svakim danom ostvaruje (Skupština opštine ZR, Mlekoprodukt, Dom zdravlja, Zavod za zaštitu zdravlja, Predškolska ustanova, Ekonomska Škola, Medicinska škola, Viša tehni?ka škola, Vojvodina Put, Okružni zatvor, Izolir, Skupština opštine Žitište...


Tel:fax: (023) 510-774, Brigadira Ristica 2A, Zrenjanin
design: orangeteam