Budi legalan

Pod akcijom ”Budi Legalan” pokušaćemo da približimo kupcima odlike legalnog telefona i njegove prednosti.
Ko prvo telefon je proizveden za potrebe srpkog tržišta i shodno tome poseduje softver na srpskom jeziku, uputstvo na srpskom jeziku i parmetre prilagođene našim matičnim operaterima (063, 064).
Garncija n ovakve telefone je 12 meseci na celokupn apart, pismeno od strane voznika.
Kupovinu ovakvog telefona možete ostvariti preko računa (odbitak PDV-a), kreditnom karticom, administrativnom zabranom ili gotovinom gde dobijate fiskalni račun što je jedno od merila da je telefon legalan. Svaki apart je u svojoj originalnoj kutiji sa identčnim serijskim brojem (IMEI) i sa svim pratećim priborom.
Kvalitet i brzina

Pored servisa Siemens i Panasonic fiksnih telefona bavimo se i popravkom svih ostalih proizvo?a?a prisutnim na našem tržištu (General electric, Nipon, Brondi, Unided, AEG, Motorola, Hagenuk, Iskra, Pupin). Dugogodišnje iskustvo u oblasti telekomunikacije nam pomaže da zadovoljimo sve zahteve naših kupaca.
Izrada telefonskih instalacija i montaža Panasonic i Twin telefonskih centrala predstavlja tako?e primarnu delatnost naše firme.
Po sistemu "klju? u ruke" želje kupaca realizujemo u što kra?em roku, vaše je samo da zamislite, a naše da ostvarimo.
U sklopu servisa se nalazi i odeljenje za popravku mobilnih telefona. Liderstvo u tom delu se svakim danom pove?ava zahvaljuju?i stru?noj osposobljenosti radnika, stalnim seminarima, kvalitetnim delovima i profesionalnim alatom.


Tel:fax: (023) 510-774, Brigadira Ristica 2A, Zrenjanin
design: orangeteam